ติดต่อเรา
Chen

หมายเลขโทรศัพท์ : 86-13816027362

WhatsApp : +8613816027362

การมีส่วนร่วมของเราในการต่อต้านการแพร่ระบาด COVID-19 ของเมืองหวู่ฮั่น

February 5, 2021

สนับสนุน XCEL Medical Solutions Co. , Ltd.เมืองหวู่ฮั่น ต่อต้านการแพร่ระบาด ความพยายาม และยืนพร้อม ที่จะร่วมมือด้วยหวู่ฮั่น Amublance Service Centerด้วยความช่วยเหลือตามความสามารถ อนุญาต